Người Nhật dạy con hay

0
Người Nhật dạy con 1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính...