Biết đủ thì nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì...

0
Cuộc sống này biết sống như thế nào mới gọi là đủ? Điều quan trọng là trong tâm con người ta biết đủ thì...

66 LỜI PHẬT DẠY

0
66 LỜI PHẬT DẠY 1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu anh không muốn rước...